wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

 

Służba przy Ołtarzu

Do pełnienia posługi w liturgicznych obrzędach Kościół wymaga określonego stroju. Nie może wyjść do ołtarza w byle jakim ubiorze ani kapłan, ani ministrant. Strój jest jednym ze sposobów podkreślenia ważności i wielkości sprawowanych tajemnic. Ma on także znaczenie symboliczne. Najważniejszym strojem liturgicznym jest alba. Nie zawsze jednak ministranci wkładają na siebie albę. Młodsi ministranci często ubierają komżę. Jest to po prostu skrócona alba i ma taką samą symbolikę; choć nie wyraża tak wyraźnie prawdy o całkowitym oczyszczeniu człowieka przez chrzest i przeniknięciu całego jego życia przez łaskę Chrystusa. Oprócz komży ministrant ubiera sutankę, która ma znaczenie tylko estetyczne oraz kapturek (pelerynkę), który ma także podobne znaczenie. Alba to biała szata okrywająca człowieka symbolizująca łaskę chrztu św. Biała szata jest najstarszym strojem liturgicznym w Kościele. Ubierali ją nowo ochrzczeni i nosili przez cały tydzień po chrzcie, jako zewnętrzny wyraz tego, co się stało w ich wnętrzu. Od IV wieku alba stała się powszechną szatą całej służby ołtarza.

Przygotował: Marcin Panasiuk