wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
adres e-mail
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

wstecz

Maksym Kosyk z Orchówka k/Włodawy
Na początku XX w. powstał projekt zorganizowania pielgrzymki do Rzymu. Miała ona za cel powiadomić Ojca Świętego o okrucieństwie rosyjskim i męczeństwie Unitów. Zebrano 65 tys. podpisów. 54 osobowa pielgrzymka dotarła do Rzymu i została przyjęta przez papieża 3 maja 1904 r. Wywarła potężne wrażenie także na państwach europejskich, obnażając okrutne oblicze imperializmu rosyjskiego. W Rzymie zmarł jeden z uczestników pielgrzymki, Andrzej Błyskosz pochodzący ze wsi Dołhobrody. Wśród tych pielgrzymów był również Maksym Kosyk.