wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno
Zobacz również:

s. Dorota
Panasiuk


s. Olga
Piluszyk


s. Wiesława
Piluszyk


s. Małgorzata
Stefaniuk


s. Jadwiga
Turyk


 

s. Wiesława Piluszyk
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi


Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (bezhabitowe) powstało 4 października 1888 r. z inicjatywy błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego - kapucyna i matki Anieli Róży Godeckiej.

Oprócz celu wspólnego wszystkim zgromadzeniom - poświęcenia się Bogu i dążenia do doskonałości przez realizację rad ewangelicznych, zgodnie z duchem i zamiarami Założycieli - właściwym celem apostolskim tego Zgromadzenia jest praca nad podtrzymaniem wiary i rozwojem życia chrześcijańskiego w środowiskach robotniczych.

Cel ten Zgromadzenie realizuje przez pracę w różnych dziedzinach:

  • w duszpasterstwie parafialnym (katechizacja dzieci i młodzieży pracującej)

  • w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńcze)

  • w instytucjach oświatowo-wychowawczych i innych, zgodnie z potrzebami Kościoła i społeczeństwa.

Zgromadzenie opiera się na duchowości franciszkańskiej. W sposób szczególny czci i naśladuje Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Niepokalane Serce Maryi. Naśladując ukrycie Jezusa i Maryi poprzez modlitwę, ofiarę i przykład własnego życia, starają się przyczyniać do uświęcenia środowiska, w którym żyją i pracują. W sposób szczególny ogarniają ludzi ciężkiej pracy, a także dzieci i ich wychowawców.

To życie zakonne ma wzór w Ewangelii św. Jest ono nadal aktualne i potrzebne w dzisiejszych czasach.

Adres: 
Zgromadzenie Małych Sióstr
Niepokalanego Serca Maryi

ul. Klasztorna 19
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 255983


  Źródło: Biuletyn informacyjny Zgromadzenia